Suvalkuose įvyko Pasienio regionų verslo forumas

Spalio 21–22 dienomis Lenkijoje, Suvalkuose, vyko Pasienio regionų verslo forumas, kuriame Lietuvai atstovavo ir „Galimybių plėtra“. 

Renginyje dalyvavo verslo, savivaldos įstaigų, verslą aptarnaujančių įstaigų atstovai bei ekspertai. Forumo metu buvo aptartos energetikos, tvarumo, verslo skaitmenizavimo, bendradarbiavimo ir konkurencijos temos bei Europos Sąjungos aktualijos. 

Vienas pranešėjų, Europos Parlamento narys Jerzy Buzek, kalbėdamas apie Europos Sąjungos laukiančius iššūkius akcentavo, kad ypatingas iššūkis tenka sveikatos apsaugos sistemai. 

Europos Parlamento narys Jerzy Buzek

„Galimybių plėtra“ vadovė Asta Pliaukštienė pastebi, kad ši tema ypatingai aktuali Lietuvai, o ją spręsti reikia nedelsiant. „Tai yra kompleksinė problema, reikalaujanti sisteminių sprendimų, tačiau geriausias būdas pradėti ją spręsti – pradėti nuo mažų dalykų. Pavyzdžiui, kalbėtis su savo darbuotojais“, – sako ji. 

„Neišspręstos sveikatos sistemos problemos daro neigiamą įtaką ir kitoms sritims, prastėja žmonių psichikos sveikata. Įvairūs ribojimai neleidžia verslui veikti pilnu pajėgumu, o tai daro įtaką ir šalies ekonominei situacijai“, – įsitikinusi A. Pliaukštienė.

Jos manymu, gydymo įstaigose atliekami mikroklimato ir darbuotojų nuomonės tyrimai būtų puikus pagrindas, siekiant identifikuoti konkrečias sklandaus sistemos veikimo kliūtis ir parengti planą jas pašalinti: „Tik nugalėjus šį iššūkį galėsime pamažu atsisakyti ribojimų, stabdančių klestėjimą ir plėtrą kitose srityse.“

Daugiau apie mikroklimato ir darbuotojų nuomonės tyrimus

„Galimybių plėtra“ vadovė Asta Pliaukštienė

Pasienio regionų verslo forumas yra dalis projekto „InoConnect“, kurio tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) skatinimo iniciatyvose.   

VšĮ „Galimybių plėtra“ teikdama aukštą pridėtinę vertę kuriančias novatoriškas paslaugas, siekia skatinti modernių ugdymo(si) paslaugų ir produktų kūrimą visuomenės ugdymo tikslams, teikti interaktyvias, technologijomis paremtas ugdymo paslaugas bei užtikrinti informacinių komunikacinių technologijų ir kitų technologinių priemonių aktyvų naudojimą visų užsiėmimų metu.