Projekto „InoConnect“ susitikimas Lenkijoje

Rugsėjo 6 d. „Galimybių plėtros“ atstovės dalyvavo tarptautiniame „Enterprise Europe Network“ (liet. Europos įmonių tinklas – EĮT) projekto „InoConnect“ susitikime Olštyne, Lenkijoje. Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) skatinimo iniciatyvose.   

Susitikimas vyko Olštyno mieste įsikūrusiame Mokslo ir technologijų parke, kuriame įsikuria įmonės, atliekančios taikomuosius mokslinius tyrimus bei vykdančios kitą inovacinę veiklą ir kurioje teikiamos specializuotos pridėtinės vertės paslaugos, tokios kaip verslo inkubavimas, konsultacijos bei technologijų perdavimas. MTP pagrindinis tikslas yra didinti regiono ar tam tikros teritorijos konkurencingumą, skatinant kokybės ir inovacijų kultūrą tarp savo narių, organizuojant žinių ir technologijų perdavimą iš jų sukūrimo taškų į įmones ir rinką, taip pat aktyviai skatinant naujų inovatyvių įmonių kūrimąsi.

Delegacija iš Lietuvos buvo supažindinta su Olštyne įsikūrusio parko siūlomomis galimybėmis ne tik vietos, bet ir užsienio organizacijoms bei turėjo progą iš arčiau pamatyti erdves, kuriose startuoliai kuria inovacijas, o savo verslą būtent čia pradėję startuoliai pristatė savo sėkmės istoriją.

„Galimybių plėtros“ vadovė Asta Pliaukštienė džiaugiasi iš susitikimo parsivežusi inovatyvių idėjų, kurias galima įgyvendinti ir Lietuvoje bei ragina nedvejoti savąsias paversti pelnu. „Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje galite realizuoti savo produktą ar paslaugą ir patikrinti praktinę naudą. Jei jaučiate, kad nesate pasirengę pradėti, nes kažkurioje srityje neturite pakankamai kompetencijos, nebijokite kreiptis į specialistus – esame pasiruošę jums pagelbėti patys arba nukreipti tinkama linkme“, – skatina A.Pliaukštienė.

Startuoliams teikiamos paslaugos Lietuvos mokslo ir technologijų parkuose

VšĮ „Galimybių plėtra“ teikdama aukštą pridėtinę vertę kuriančias novatoriškas paslaugas, siekia skatinti modernių ugdymo(si) paslaugų ir produktų kūrimą visuomenės ugdymo tikslams, teikti interaktyvias, technologijomis paremtas ugdymo paslaugas bei užtikrinti informacinių komunikacinių technologijų ir kitų technologinių priemonių aktyvų naudojimą visų užsiėmimų metu.