Rygoje įvyko „InoConnect“ projekto susitikimas

Projekto „Rugpjūčio 23 d. VšĮ „Galimybių plėtros“ atstovai dalyvavo tarptautiniame „Enterprise Europe Network“ (liet. Europos įmonių tinklas – EĮT) projekto „InoConnect“ susitikime Rygoje, Latvijoje. Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) skatinimo iniciatyvose.  

Susitikimo metu savo veiklą pristatė Latvijos Technologijų centras, Latvijos Investicijų ir plėtros agentūra, Latvijos Gyvybės mokslų ir technologijų universitetas, Latvijos Elektronikos ir kompiuterinių mokslų institutas, Latvijos Mechaninės inžinerijos ir metalo apdirbimo pramonės asociacija, Latvijos Maisto kokybės kompetencijų centras, Lietuvos Inovacijų centras ir Vilniaus pramonės ir verslo asociacija.

Organizacijos vadovė Asta Pliaukštienė pasakoja, jog po visuotinės pandemijos, kuomet ugdymo(si) procesai turėjo vykti nenutrūkstamai net ir nuotoliniu būdu, organizacijai teko ieškoti naujų sprendimų ir investuoti į MTEPI veiklas, kurios padėtų atrasti, ištirti, sukurti bei diegti inovatyvius ugdymo(si) produktus bei paslaugas, inovacijas ir technologijas. 

„Siekiant išlikti konkurencingais, organizacijai nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti įvairias MTEPI veiklas ir paslaugas, todėl yra būtina skatinti ir tarptautinį bendradarbiavimą. Dėl šios priežasties, nusprendėme dalyvauti tarptautiniame „InoConnect“ projekte bei pasinaudoti ES MTEPI iniciatyvų teikiamomis galimybėmis“, – apie dalyvavimą projekte pasakoja A. Pliaukštienė ir priduria, jog šio projekto patirtis bus naudinga siekiant savo veikloje apjungti praktinius sprendimus, konsultacinę veiklą bei įgūdžių vystymą ugdymo(si) technologijų plėtojimo fone.

VšĮ „Galimybių plėtra“ teikdama aukštą pridėtinę vertę kuriančias novatoriškas paslaugas, siekia skatinti modernių ugdymo(si) paslaugų ir produktų kūrimą visuomenės ugdymo tikslams, teikti interaktyvias, technologijomis paremtas ugdymo paslaugas bei užtikrinti informacinių komunikacinių technologijų ir kitų technologinių priemonių aktyvų naudojimą visų užsiėmimų metu.