Mokymai „Geriau nei Komanda, daugiau nei Tikslai“

Užsakovas: LR RRT

Mokymų tikslas – ugdyti dalyvių gebėjimus tinkamai komunikuoti tarpusavyje, palaikyti gerus santykius su kolegomis ir vadovais, geriau pažinti vieniems kitus, kurti komandine dvasia grįstą pozityvią atmosferą darbe, suvokti komandos svarbą bei komandinio darbo pranašumus ir, kad siekiant bendrų tikslų labai svarbus sėkmingas tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas.

Dalyviai: mokymuose dalyvavo 76 ryšių reguliavimo tarnybos darbuotojai.