Dalyvavimo tarptautinėje parodoje-konferencijoje organizavimas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Lietuvos kaimo tinklo ir Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos pristatymo tarptautinėje parodoje-konferencijoje „networkX“, vykusioje 2019 m. balandžio 11-12 d. Briuselyje organizavimas.