Vietos veiklos grupių mokymai

Užsakovas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Mokymai  vyko visoje Lietuvoje  šiomis temomis: Buhalterinė apskaita, Tarptautinis vietos veiklos grupių bendradarbiavimas, Viešieji  pirkimai, Viešųjų ir privačių interesų derinimas, Verslo planų rengimas ir vertinimas, Lyderystė, Paramos projektų administravimas ir valdymas, Gyventojų aktyvinimas ir viešieji ryšiai, Darnus konfliktų  sprendimas.

Projekto  trukmė – 3 metai.