Apmokyti 2400 ambulatorinės slaugos paslaugų namuose teikėjų 

VšĮ „Galimybių plėtra“ džiaugiasi sėkmingai įgyvendinusi mokymų projektą „Ambulatorinių slaugos paslaugų teikimas namuose“.  Užsakovas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendinanti projektą „Efektyvių ambulatorinės slaugos modelių plėtojimas“ (Nr. 08.4.2 ESFA-V-614-01-0001).  

VšĮ „Galimybių plėtra“ organizuotuose mokymuose „Ambulatorinių slaugos paslaugų teikimas namuose“ dalyvavo daugiau nei 2400 individualių asmenų – sveikatos priežiūrą kuruojančių savivaldybių administracijos darbuotojų, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikėjų – buvo apmokyti, kaip efektyviai šalies regionuose / savivaldybėse organizuoti ASPN paslaugas.

Mokymų poreikį padiktavo tendencija, kad Lietuvoje ir visoje Europoje didėja slaugos bei socialinių paslaugų, teikiamų asmens namuose, poreikis, o sveikatos priežiūros sistema susiduria su aukštos kokybės paslaugų plėtros bei prieinamumo iššūkiais. Dėl šios priežasties, vis didesnis dėmesys skiriamas ne tik specializuotose įstaigose teikiamoms paslaugoms – tai leidžia sumažinti hospitalizuojamų asmenų skaičių. 

Atsižvelgiant į situaciją, „Galimybių plėtra“ kartu su projekto partneriais rūpinosi, kad bendruomenės, bendrosios ir išplėstinės praktikos bei psichikos sveikatos slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutai, slaugos administratoriai ir savivaldybių administracijos darbuotojai, kuruojantys sveikatos priežiūrą, būtų tinkamai pasiruošę ir apmokyti teikti kokybiškas paslaugas. 

Projekto vadovės Astos Pliaukštienės teigimu, sėkmingą projekto įgyvendinimą lėmė ne tik sveikatos priežiūros specialistų susidomėjimas, bet ir kompetentinga, profesionali komanda. 

„Glaudus bendradarbiavimas su užsakovu, komandinis darbas su profesionaliais lektoriais  ir nuoseklumas padėjo pasiekti puikų rezultatą – norintiems atnaujinti turimas žinias ir įgūdžius sveikatos priežiūros srityje, kitiems – įgyti praktinės patirties, o taip pat siekti naujų kompetencijų bei ugdyti naujus gebėjimus. Manau, jog siekiant kovoti su aukštos kokybės paslaugų plėtros bei prieinamumo iššūkiais mūsų šalyje, sklandus bendradarbiavimas yra viena esminių sąlygų, kurią šiuo projektu mums ir pavyko įgyvendinti“, – teigia A. Pliaukštienė.

Specialistė pastebi, kad siekiant teikti kokybiškas ir prieinamas ambulatorines slaugos paslaugas namuose, reikalingi skirtingi gebėjimai, kuriuos ugdyti padėjo sričių specialistai – ne tik užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, tačiau ir išmanyti teisinę bazę, o bene svarbiausia – gebėti įvertinti individualius pacientų poreikius ir organizuoti darbą atsižvelgiant į juos: „Mokymų metu dalyviams buvo suteikti praktiniai įgūdžiai ir žinios, reikalingos jų kvalifikacijai.“