Kviečiame dalyvauti mokymuose „Bendruomeniniai ryšiai. Bendruomenės telkimas“

Kviečiame 18 m. amžiaus ir vyresnius kultūros įstaigų darbuotojus bei kitus asmenis, veikiančius kultūros sektoriuje, dalyvauti nemokamoje 24 akademinių valandų trukmės (3 dienos po 8 ak. val.) mokymų programoje „Bendruomeniniai ryšiai. Bendruomenės telkimas“. 

Mokymų dalyviai įgis būtinų žinių apie bendruomenės telkimą, savo ir kitų asmenį emocijų pažinimą, sudėtingų situacijų valdymą, grupės dinamiką, lyderystės svarbą kultūros įstaigoje, dirbant kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. 

Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu bus aptariama, kaip efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, pažinti bendruomenės poreikius, mokyti, konsultuoti ir šviesti bendruomenės narius, teikti visokeriopą pagalbą integruojantis į bendruomenę socialinę atskirtį patiriančius asmenis.

Mokymai rekomenduojami  dirbantiems su bendruomenėmis ar ketinantiems jas telkti kultūros įstaigų darbuotojams.

Mokymai vyks gyvai Kaune ir Vilniuje. Dalyvių maitinimu pasirūpins organizatoriai. 

Mokymai Kaune

  • Data: Lapkričio 14–16 d. 
  • Laikas: 9:00-16:45
  • Vieta: Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Meno skyrius, A. Mapų g. 18

Mokymai Vilniuje

  • Data: Lapkričio 28–30 d.
  • Laikas: 8:00- 16:00
  • Vieta: Vilniaus centrinė biblioteka, Žirmūnų g. 6

Būtina išankstinė registracija: https://forms.gle/52vciqpwkdN77Hio7 

Mokymai vykdomi įgyvendinant projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“, kurio tikslas – skatinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymąsi visą gyvenimą, kvalifikacijos tobulinimą. Projekto Nr. 09.4.2-ESFA-V-715- 01-0002.