Mokymai specialistams: efektyvus integruotų sveikatos paslaugų teikimas

Džiaugiamės galėdami prisidėti prie dar vieno sėkmingo projekto įgyvendinimo – „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“, finansuojamo  Europos Sąjungos lėšomis, kurio tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą polilligotiems pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu ir hipertenzine širdies liga. 

Projektą įgyvendina VšĮ „Šeškinės poliklinika“ ir VšĮ „Vilniaus rajono centrinė poliklinika“ bei UAB „Reginos šeimos gydytojo centras“ (Švenčionėliai) su  partneriais – Visuomenės sveikatos biuru ir UAB „Merkinės vaistinės“ farmacininkais. Įgyvendinimo laikotarpiu bus išbandytas inovatyvus ir efektyvus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis. 

VšĮ „Galimybių plėtra“ rūpinosi mokymų, skirtų padėti skirtingų specializacijų specialistams-gydytojams, vaistininkams ir slaugytojams efektyviai teikti integruotas sveikatos paslaugas, organizavimu.

Lektorių komanda Asta Pliaukštienė ir Silvija Petrošiūtė-Gailiuvienė dėstė paskaitas „Daugiadalykės komandos narių vaidmenys ir atsakomybės įgyvendinant pasirinktą modelį“ ir „Į paciento poreikius orientuotų paslaugų teikimas“. Gydytoja dietologė Evelina Cikanavičiūtė, kardiologė Urtė Aliošaitienė ir dr. Laimutis Paškevičius plačiai analizavo ir specialistams padėjo gilintis į temą „Kompleksinė sveikatos priežiūra pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu  diabetu ir hipertenzine liga“. 

„Galimybių plėtros“ vadovės A. Pliaukštienės teigimu, mokymai padėjo dalyviams atnaujinti turimas žinias ir įgūdžius sveikatos priežiūros srityje, o taip pat siekti naujų kompetencijų.

„Labai daug dėmesio ir diskusijų sulaukė visos mokymų  temos. Svarbios yra tiek profesinės žinios, tiek paciento psichologijos pažinimas ir mokėjimas bendrauti bei bendradarbiauti, todėl aktualios pasirodė temos, skirtos pacientų poreikių išsiaiškinimui, pokalbio ir prieštaravimų valdymui ir sudėtingų situacijų su pacientais valdymui“, – apie projekto mokymų temas kalbėjo A. Pliaukštienė.

Mokymai vyko nuotoliniu būdu, o dalyviai filmuotą medžiagą ir dokumentus, susijusius su mokymo temomis, galėjo studijuoti patogiu jiems laiku, derindami su darbu, prisijungę prie nuotolinio mokymo  platformos. Gyvos diskusijos ir gilesnė temų analizė vyko tiesioginiuose ZOOM susitikimuose su  lektoriais. 

Tokia mokymų forma, anot A. Pliaukštienės, leidžia maksimaliai įsisavinti mokymų medžiagą ir informaciją, o darbas su puikia specialistų komanda ir glaudus bendradarbiavimas su užsakovais padeda pasiekti džiuginančius rezultatus.