Mokymai ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikėjams

Pastebima tendencija, kad Lietuvoje ir visoje Europoje didėja slaugos bei socialinių paslaugų, teikiamų asmens namuose, poreikis, o sveikatos priežiūros sistema susiduria su aukštos kokybės paslaugų plėtros bei prieinamumo iššūkiais. Dėl šios priežasties, vis didesnis dėmesys skiriamas ne tik specializuotose įstaigose teikiamoms paslaugoms – tai leidžia sumažinti hospitalizuojamų asmenų skaičių. 

Atsižvelgiant į situaciją, nuo šių metų pradžios, LR Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu, VšĮ „Galimybių plėtra“ įgyvendina projektą „Efektyvių ambulatorinės slaugos modelių plėtojimas“ (Nr. 08.4.2 ESFA-V-614-01-0001) ir organizuoja mokymus „Ambulatorinių slaugos paslaugų teikimas namuose“, skirtus apmokyti daugiau nei 2 tūkst. sveikatos priežiūrą kuruojančių savivaldybių administracijos darbuotojų, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikėjų, kaip efektyviai šalies regionuose / savivaldybėse organizuoti ASPN paslaugas.

„Galimybių plėtra“ rūpinasi, kad bendruomenės, bendrosios ir išplėstinės praktikos bei psichikos sveikatos slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutai, slaugos administratoriai ir savivaldybių administracijos darbuotojai, kuruojantys sveikatos priežiūrą, būtų tinkamai pasiruošę ir apmokyti teikti kokybiškas paslaugas. 

Projekto vadovės Astos Pliaukštienės teigimu, mokymo programa yra naudinga norintiems atnaujinti turimas žinias ir įgūdžius sveikatos priežiūros srityje, įgyti praktinės patirties, o taip pat siekti naujų kompetencijų bei ugdyti naujus gebėjimus.

„Siekiant teikti kokybiškas ir prieinamas ambulatorines slaugos paslaugas namuose, reikalinga ne tik užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, tačiau ir išmanyti teisinę bazę, o bene svarbiausia – gebėti įvertinti individualius pacientų poreikius ir organizuoti darbą atsižvelgiant į juos. Mokymų metu siekiame dalyviams suteikti praktinių įgūdžių ir visas žinias, reikalingas jų kvalifikacijai, bei aptarti bendravimo su pacientais, etikos klausimus“, – teigia A. Pliaukštienė.

Mokymai vyksta visoje Lietuvoje ir tęsis iki gegužės mėnesio. Šiuo metu jau yra apmokytos 36 specialistų grupės.

Projekto organizatoriai: