Mokymų programų kūrimo ir mokymų organizavimo bei vykdymo paslaugos. Projektas Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0003 „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“

Užsakovas – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.

Dalyviai – mokymuose dalyvavo 630 valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovai ir darbuotojai vykdantys korupcijos prevencijos priemones.

Mokymai – projekto metu buvo parengtos mokymų programos, pagal kurias buvo vykdomi mokymai šiomis temomis: „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“, „Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas“, „Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas“, „Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimas“, „Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas“.