Projektas „Problemomis grįsto mokymo ir problemų sprendimo bendradarbiaujant metodų taikymo galimybės ugdymo procese“

Užsakovas: Ugdymo  plėtotės centras

Parengta programa ir surengti mokymai Švietimo ir mokslo ministerijos, švietimo centrų specialistams, švietimo asociacijų nariams, bendrojo ugdymo mokyklose dirbantiems mokytojams.