Jaunimo jaunimui forumas Y2Y

2015 m. balandžio 16-19 d. Vilnių aplankė 80 aktyvių jaunų žmonių iš viso pasaulio, kurie dalyvavo forume „Jaunimo vaidmuo globalių iššūkių sprendime ir atskirties tarp tautų mažinime“. Įvairių problemų sprendimas bei idėjų plėtojimas gali būti vykdomi ne vien tik šalies, bet ir viso pasaulio mastu.

Plėtodami idėją mažinti atskirtį tarp tautų ir kurti tolerantišką visuomenę trys jauni žmonės iš Lietuvos, Lenkijos ir Pakistano pasiryžo suburti jaunimą iš viso pasaulio ir paskatinti juos veikti – taip buvo sugalvotas Jaunimo Jaunimui Forumas (Youth to Youth, Y2Y). Forumo idėja jungia daugiau nei 20 jaunų žmonių iš skirtingų valstybių (nuo Lietuvos iki Pakistano), savanoriškai prisidedančių prie renginio organizavimo.

Forumo metu dalyviai iš viso pasaulio diskutavo ir išsakė savo šalies poziciją šešiomis temomis: socialinis verslumas kaip jaunimo nedarbo mažinimo priemonė, jaunimo vaidmuo sprendimų priėmimo procesuose, jaunų moterų įgalinimas naudotis savo teisėmis ir galimybėmis, švietimas visiems, jaunimas kaip taikos skleidėjai, jaunimo diplomatija. „Jaunimas yra svarbi tiek šiandieninio, tiek ateities pasaulio dalis, tad  forumo temas pasirinkome atsižvelgdami į tai, kas yra aktualu jaunimui tiek iš Lietuvos, tiek  bet kurios kitos pasaulio šalies“, – sako pagrindinė renginio koordinatorė Karolina Mažėtytė.

Pagrindinis forumo tikslas – sukviesti pasaulio jaunimo bei įvairių organizacijų aktyviausius veikėjus diskutuoti apie globalius šiandieninius ir rytojaus iššūkius. Savanoriškai dirbantys jaunimo atstovai į renginį pakvietė geriausių universitetų profesorius, turinčius patirties dalyvaujant aukščiausio lygio pasauliniuose susitikimuose. Renginys vyko Vilniaus miesto savivaldybėje.

Keturias dienas vykusio forumo metu sukurta strategija, kuri padės įtraukti jaunimą į problemų sprendimą bei sukurti 6 konkrečius veiksmus,  kuriuos dalyviai bus skatinami įgyvendinti jiems grįžus į savo šalis. Jaunimo forumas Y2Y – platforma jaunimui, būsimiems visuomenės veikėjams ir lyderiams, padėsianti gerinti jų lyderystės, diplomatijos, tarpkultūrinės komunikacijos, kritinio mąstymo įgūdžius.